Een procedure bij de Hoge Raad verschilt wezenlijk van een procedure bij de lagere rechter.
Er wordt - anders dan bij de rechtbank en het gerechtshof - geen feitenonderzoek meer gedaan.


De Hoge Raad kijkt naar de feiten die reeds zijn vastgesteld. 

De zaak wordt niet in zijn geheel opnieuw behandeld. De cassatieprocedure is in de meeste gevallen volledig schriftelijk, dus zonder zitting. Er is voorts geen ruimte voor uw persoonlijke omstandigheden. 

De Hoge Raad beoordeelt alleen rechtsvragen. De cassatieprocedure is er op gericht de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming te bevorderen en te verzekeren.

De Hoge Raad toetst of het gerechtshof het recht juist heeft toegepast en of het proces volgens de regels heeft plaatsgevonden. De Hoge Raad kan het cassatieberoep in uw strafzaak gegrond achten of kan het cassatieberoep verwerpen.

Het is niet mogelijk om zelfstandig op te treden in cassatie. Het indienen van een cassatieschriftuur moet gebeuren door een advocaat. Het voeren van een procedure in cassatie is ingewikkeld en vereist specialistische kennis. Het is dus van belang om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Relevante websites


Neem vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde cassatieadvocaat, mr. E.A. Blok, voor de mogelijkheden.
Mr. Blok is tevens lid van de VCAS (Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken).

Mw. Mr. E.A. Blok-Le Cocq Jongsma Advocaten

Mw. Mr. E.A. Blok

Contact
© 2021 Le Cocq Jongsma Blok Advocaten
design & powered by AWINK Websolutions